این کتاب در 11 فصل و بر مبنای سر فصلهای ارائه شده وزارت علوم جهت درس حسابرسی 2 تنظیم گردیده که علاوه بر آن مروری دارد بر مباحث درس حسابرسی 1 . کتاب فوق در شهریور ماه 92 توسط انتشارات سنا در 250 صفحه چاپ شده است.

فصل اول: کلیات حسابرسی

فصل دوم: موجودی های صندوق بانک 

فصل سوم: سرمایه‌گذاری‌ها در سهام، اوراق قرضه و اسناد خزانه 

فصل چهارم: حساب ها و اسناد دریافتنی 

فصل پنجم: موجودی های جنسی و قیمت تمام شده 

فصل ششم: دارایی های ثابت 

فصل هفتم: بستانکاران و سایر اقلام بدهی (حساب ها و اسناد پرداختنی) 

فصل هشتم: دیون با کار مزد و بدهی احتمالی 

فصل نهم: حقوق صاحبان سهام 

فصل دهم: رسیدگی تفضیلی به اقلام درآمد و هزینه 

فصل یازدهم: گزارش حسابرسی  


نوشته شده در تاریخ سه شنبه 19 شهریور 1392    | توسط: اكبر صفدری    |    |
نظرات()