1. 1.       روشهای جلوگیری از پول شویی
  2. (Know Your Customer) شناسایی اولیه مشتری
  3. (Customer Due Diligence) شناسایی کامل مشتری
  4. (Risk-Based Approach) رویکرد مبتنی بر ریسک
  5. (Paper Trail) ثبت و نگهداری اطلاعات و رویدادها
  6. Suspicious Transactions(Reports  ) شناسایی و احراز هویت گزارش معاملات مشکوک
  7. (Cash Transaction) استفاده از وجوه نقد و ابزارهای مشابه جهت پرداخت

  1.1.    شناسایی اولیه مشتریان

  1. استفاده از رویه های استاندارد و مکانیزه برای شناسایی هر مشتری :
  2. تشکیل پرونده اطلاعاتی برای هر مشتری و ثبت اطلاعات وی در سیستم ها
  3. احراز هویت مشتری در زمان ارائه خدمت
  4. به روز نمودن اطلاعات مشتری طی دوره زمانی
  5. (Beneficial Owner) شناسایی ذینفع واقعی
  6. تجزیه و تحلیل ماهیت و هدف اصلی هر عملیات (معاملات) مالی
  7. کنترل و نظارت بر فعالیت مشتریان بمنظور شناسایی معاملاتی که با پروفایل یا سابقه مالی وی  مطابقت ندارد
  8. ریسک ،(Medium) ریسک متوسط ،(low) دسته بندی مشتریان به سه گروه کم ریسک  بمنظور پیاده سازی رویکرد مبتنی بر ریسک (High) بالا
  9. رویه های مکانیزه بمنظور مانیتور حساب ها و معاملات خاص تناقض با پروفایل ریسک  مشتریان:
  10. دسته بندی معاملات
  11. (Business Activity) فعالیت کسب و کار
  12. میزان دارائی (پول) + تناوب معاملات
  13. مقصد
  14. مسئولیت: مامور تطبیق+اشخاص مسئول
  15. چنانچه کلیه اطلاعات درخواستی قابل دسترس و ذخیره نباشد باید سیستمی بمنظور موانع پیاده  سازی رویه (معاملات الکترونیکی، معاملات نقدی، درخواست چک حامل و ...) تنظیم و
  16. الزامات زیر اجرا شود:
  17. عدم انتشار چک های حامل
  18. ممنوعیت معاملات نقدی بالاتر از سقف مقرر ( 150میلیون ریال )
  19. عدم فروش دارائیهای ثبت نشده

  1.2.   شناسایی کامل مشتری

  1. برقراری ارتباط تجاری
  2. معاملات بالاتر از سقف مقرر
  3. مظنون و مشکوک بودن اطلاعات و مستندات شناسایی در دسترس
  4. معاملات متعددی که مجموع ان بیش از سقف مقرر است

  1.3.  رویکرد مبتنی بر ریسک

  1. بمنظور داشتن رویکرد مناسب مبتنی بر ریسک جهت مبارزه با پولشویی یا تامین مالی تروریسم،
  2. آیا ازسیستمی که تاحدی شناسایی مشتریان را مورد توجه قرار دهد استفاده می شود؟
  3. آیا در مورد هر عملیات یا معاملات، الزامات قانونی همیشه بطور کامل اجرا می شود؟
  4. آیا ساختار، رویه ها و کنترل ها مطابق با دستورالعمل ها انجام می شود؟
  5. رویکرد مبتنی بر ریسک برای معاملات حسب درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی (موسسات) متفاوت است.

  1.4.  نگهداری اطلاعات و رویدادها(Paper Trail )

  1. امکان ردیابی: همه اطلاعات جمع اوری شده در فرایند شناسایی اولیه ذخیره و به مدت ۱۰ سال  در اختیارمراجع ذیربط قرار می گیرد.
  2. اطلاعات جمع اوری شده هنگام ارائه خدمات پایه باید در پایگاه اطلاعاتی ذخیره گردد.
  3. جهت (Unique Archive) هر موسسه مالی باید یک پایگاه اطلاعاتی به نام بایگانی مجزا  ذخیره کلیه اطلاعات تعبیه نماید.
  4. (Back Up) پایگاه مذکور باید در برابر حملات هکری ایمن و بطور دوره ای پشتیبان گیری  شود.
  5. هر سیستم (اجرا، تنظیمات و مشورت دهی) باید قابل ثبت و ردیابی باشد.

  1.5.  معاملات نقدی

  1. معاملات نقدی بالاتر از سقف مقرر ممنوع
  2. پرداخت بالاتر از سقف مقرر باید از طریق شبکه مالی (بانک، اداره پست و...) صورت گیرد.
  3. انجام تعداد زیادی از عملیات کمتر از سقف مقرر توسط یک شخص بمنظور مشمول گزارش دهی نشدن مجاز نیست.
  4. ایجادحساب پشتیبان برای مقدار بالاتر ازسقف مقرر مجاز نیست.
  5. افتتاح حساب بانکی بی نام و یا انتشار یا معامله ابزارهای مالی بی نام مجاز نیست.

  1.6.   گزارش معاملات مشکوک

  واحد اطلاعات مالی استانداردهایی برای ارسال معاملات مشکوک در نظر گرفته است:

  1. بر اساس شاخص معاملات مشکوک
  2. ارسال اطلاعات در قالب فرم های مشخص
  3. ارسال بدون اطلاع مشتری
  4. ارسال اطلاعات بصورت فوری

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 2 اردیبهشت 1392    | توسط: اكبر صفدری    |    |
نظرات()